W dzisiejszych czasach, zwłaszcza nam jako firmie rodzinnej, nie sposób jest funkcjonować bez znajomości podstawowych zagadnień z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (CSR). W skrócie CSR można określić jako podejmowanie przez przedsiębiorstwo decyzji przy uwzględnieniu aspektów społecznych oraz środowiskowych.

Firmy rodzinne zazwyczaj mocno utożsamiają się z miejscem, w którym są ich początki. Bardziej niż przedsiębiorstwa nierodzinne dbają o lokalne społeczności, środowisko czy też relacje pracownicze. W przypadku naszej firmy jest szereg działań, które podejmujemy w myśl tej idei.

Siedziba naszej firmy mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Rezerwatu Przyrody "Jedlina". W Rezerwacie tym znajdują się ponad 150-letnie jodły pospolite jak również bogaty drzewostan innych gatunków. Bliskie sąsiedztwo tak delikatnego i wartościowego środowiska zobowiązuje nas do większej troski o ekologiczność naszej produkcji.

Stale wspieramy projekty związane z rozwojem lokalnej społeczności tj. festiwale, koncerty oraz zawody sportowe. Staramy się wspomagać placówki oświatowe na terenie naszej gminy oraz inne inicjatywy służące podniesieniu jakości życia mieszkańców naszego najbliższego otoczenia. Nie wyobrażamy sobie nie być częścią tej społeczności zwłaszcza, że wielu naszych pracowników mieszka w pobliżu i sygnalizuje nam problemy czy działania, które warto wesprzeć.

W chwili obecnej zatrudniamy przeszło 70 pracowników, wśród których praktycznie nie występuje rotacja. Wielu z nich pracuje od momentu uruchomienia przez nas samodzielnej produkcji czyli od 2001 roku. Niektórzy z nich zajmują stanowiska kierownicze, a ich zdanie jest dla nas bardzo ważne. Wszyscy pracownicy mogą liczyć na pełne zatrudnienie oraz stałe (niezmienne) wynagrodzenie.

historia
polityka
CSR
Praca