ROK 1998 W Mińsku Mazowieckim zostaje założona spółka cywilna P.P.H.U. Majster-Pol, która zajmuje się wówczas coraz popularniejszą termomodernizacją budynków oraz pomniejszymi pracami ogólnobudowlanymi

ROK 2000 Ówczesny wspólnik Sławomira Kosińskiego decyduje się zrezygnować z udziałów w spółce, zaś jego miejsce zajmuje żona Renata.

ROK 2001 Ten rok można uznać za początek działania firmy w jej ostatecznym charakterze. Jest to rok zmiany profilu działalności z usługowej na produkcyjną (na początku była to produkcja na zlecenie jednej z większych firm z branży chemii budowlanej w Polsce) oraz wynajęcia terenu wraz z niewielkimi nieruchomościami  w miejscowości Mienia gm. Cegłów, gdzie do dziś mamy swoją siedzibę.

ROK 2003 Przełom w historii firmy. W połowie tego roku właściciele zdecydowali się uruchomić produkcje po własną marką i tak powstał System Ociepleń Majster-Pol,  w którego skład wchodzi kompletny zestaw produktów potrzebnych do termomodernizacji budynku. W tym roku również zapadła decyzja o wykupie dzierżawionej nieruchomości. Nie było by to możliwe gdyby Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim nie zaufał naszej firmie i zaryzykował udzielając kredytu, którego inne banki udzielić nie chciały. Do dziś jesteśmy wdzięczni ówczesnej Pani Prezes BS za zaufanie i szansę, którą dzięki niej otrzymaliśmy.

ROK 2004 Firma zmienia status prawny. Spółkę cywilną zajmuje Spółka Jawna, w której równorzędnymi wspólnikami zostają Renata i Sławomir Kosińscy. Stan ten utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Nowy status spółki wzbudza zaufanie u Klientów, którzy wiedzą iż właściciele odpowiadają za firmę swoim majątkiem i nie uciekają od odpowiedzialności finansowej związanej z prowadzeniem tego rodzaju spółki.

ROK 2008 Rok niemal dwukrotnego wzrostu sprzedaży, który zapoczątkował tendencję zwyżkową i pozwolił na rozpoczęcie inwestycji w nowe rozwiązania, park maszynowy oraz infrastrukturę. Ponadto w tym roku zmieniliśmy identyfikację wizualną marki oraz otrzymaliśmy po raz pierwszy wyróżnienie "Orły Polskiego Budownictwa" w kategorii Producenci materiałów Budowlanych

ROK 2009 Wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania jakością czego potwierdzeniem jest certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie "Projektowanie, prace rozwojowe, produkcja, handel i obsługa posprzedażna wyrobów chemii budowlanej, systemów ociepleń, klejów, tynków, gruntów i farb", wydany przez IQ Net.

ROK 2010 Początek rozbudowy hali produkcyjnej oraz budynku biurowego, rozpoczęcie budowy hal magazynowych (zakończenie wszystkich prac nastąpiło w 2012 roku)

ROK 2011 Otrzymaliśmy Europejską Aprobatę Techniczną na zewnętrzny kompozytowy system izolacji cieplnej (ETICS) z polistyrenu z tynkiem, do zastosowania jako zewnętrzna izolacja ścian budynków. Aprobata ta jest potwierdzeniem wysokiej jakości produkowanych przez nas wyrobów i nakłada na nas szereg obowiązków związanych z kontrolą jakości produktów.
W tym roku również zakupiliśmy nowoczesną pakowaczkę do materiałów sypkich niemieckiej marki HAVER, dzięki której znacznie polepszyliśmy jakość pakowania oraz zwiększyliśmy możliwości produkcyjne.

ROK 2014 Rok kolejnych inwestycji. Nasz park maszynowy powiększył się o wyspecjalizowaną linię produkcyjną do farb i tynków wyprodukowaną przez niemiecką firmę YSTRAL.

historia
polityka
CSR
Praca