Obrzutka Cementowa

Tworzy warstwę szczepną w technologii tynków dwu lub trójwarstwowych, nakładaną bezpośrednio na podłoże przed wykonaniem narzutu wierzchniego z tynku cementowo-wapiennego. Do stosowania jako obrzutka tynkarska na zewnątrz i wewnątrz budynków w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, łazienkach, garażach. Doskonale współpracuje z zaprawami tynkarskimi Majster-Pol: ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ BIAŁĄ WEWNĘTRZNĄ, ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ WĘWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ. Obrzutka cementowa posiada najwyższą wytrzymałość - normowa kategoria CS IV (powyżej 6,0 N/mm2).