Właściwe ocieplenie jest kluczowe w celu uzyskania komfortowego klimatu wewnątrz budynku. Ma ono również znaczący wpływ na późniejsze koszty jego ogrzewania i klimatyzowania.

Proces ocieplenia budynku składa się kilka etapów. Jednym z nich jest zamocowanie do zewnętrznych ścian wybranego materiału izolacyjnego.

Materiałem, który w Polsce jest najczęściej wybierany są płyty styropianowe.  Styropian może doskonale spełnić oczekiwania inwestora jeżeli tylko zostanie właściwie zamontowany.

 

Klejenie styropianu krok po kroku

 

Przygotowanie ścian pod klejenie styropianu

Podłoże, na którym będzie klejony styropian powinno być równe, mocne i suche. Prace na betonach, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych możemy rozpoczynać po minimum 4 tygodniach od ich wykonania.

W celu zwiększenia przyczepności zaprawy klejowej do podłoża oraz likwidacji ewentualnego pylenia, powierzchnię należy zagruntować preparatem MajsterGrunt Uniwersalny lub Majstergrunt Głębokopenetrujący. Okres schnięcia gruntu przed przystąpieniem do klejenia styropianu wynosi minimum 24h.

 

Gruntowanie ściany i montaż listwy startowej

 

Przed rozpoczęciem prac można dodatkowo dokonać próby przyczepności, przyklejając w różnych punktach elewacji małe kostki styropianu. Po 24 godzinach należy przeprowadzić próbę ich oderwania. Przy właściwym podłożu kostki styropianowe nie powinny dać się oderwać.

Pozostaje jeszcze zamocować listwę startową. Listwę należy zamontować na wysokości na której kończy się cokół. Właściwie zamontowana listwa pomoże równo wyprowadzić pierwszą warstwę styropianu.

Czy wiesz, że? Dzięki listwie startowej możemy uniknąć nieproszonych gości w postaci gryzoni – montując ją zamykamy im drogę wejścia w ściany budynku i robienia spustoszenia w warstwie styropianu.

 

Montaż listwy startowej

 

Przygotowanie zaprawy klejowej

Przystępując do realizacji należy zwrócić uwagę, aby temperatura pracy oraz wysychania wynosiła od +5 do +25 stopni Celcjusza. Klejenia nie należy prowadzić przy bezpośrednim nasłonecznieniu i opadach deszczu bez stosowania zabezpieczenia jakim jest siatka ochronna.

Do klejenia styropianu przeznaczona jest zaprawa klejowa MajsterPol -  Syrolep K oraz uniwersalna zaprawa klejowa Styrolep Z. W celu przygotowania zaprawy należy do pojemnika z odmierzoną ilością wody (5-5,5 litra) wsypać całą zawartość worka (25kg) i dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Masę należy odstawić na 5 minut, a następnie ponownie przemieszać. W zależności od temperatury i wilgotności powietrza gotowa zaprawa jest przydatna do stosowania przez ok. 2 h.

 

Mieszanie kleju do styropianu Zaprawa klejowa MajsterPol - Styrolep K

 

Nakładanie zaprawy klejowej na płytę styropianową

Dopuszczalne są dwie możliwości nakładania kleju na płytę styropianową.

Najczęściej stosowana jest metoda obwodowo punktowa. Klej na obrzeżach płyty styropianowej należy rozłożyć pasem o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni zrobić dodatkowo 6-8 równomiernie rozłożonych placków. Łączna powierzchnia nałożonej masy powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni styropianu. Drugą, dopuszczalną metodą jest nakładanie masy na całą powierzchnię płyty. Można ją stosować w przypadku równych powierzchni ścian. Klej nakłada się na całą powierzchnię płyty pacą zębatą o wymiarach zębów 10 x 12 mm.

 

nakładanie kleju metodą obwodowo punktową nakładanie kleju na całą powierzchnię płyty styropianowej

 

Przyklejanie płyt styropianowych

Przyklejając płyty styropianowe istotne jest aby stosować się do czterech istotnych zasad.

- Kolejne pasy płyt mają być przyklejane naprzemienne – na tzw. „mijankę”.

 

przyklejanie płyt styropianowych na zasadzie mijankowej

- krawędzie otworów okienno-drzwiowych należy zrealizować z całej, odpowiednio przyciętej płyty. Nie należy łączyć płyt przy krawędziach otworów okienno-drzwiowych.

 

przyklejanie płyt styropianowych przy krawędziach otworów okiennych i drzwiowych

- na krawędziach budynku należy również przyklejać płyty na zasadzie „mijanki”.

 

przyklejanie płyt na krawędziach budynku

- podczas klejenia płyt cały czas weryfikujemy ich powierzchnię z wykorzystaniem poziomicy.

 

przyklejanie płyt styropianowych na zewnątrz budynku

 

Prace końcowe

Ostatnim etapem klejenia płyt styropianowych jest uzupełnienie szczelin pomiędzy płytami pianką, a w przypadku większych braków odpowiednio przyciętymi kawałkami styropianu.

Po wyschnięciu pianki większe jej kawałki należy wyciąć, a następnie należy przeszlifować całą powierzchnię styropianu. Konieczność stosowania kołków mocujących oraz ich rodzaj określa projekt budowlany.

 

szlifowanie styropianu

 


 

Powiązane produkty

Styrolep K

Zaprawa klejowa MajsterPol - Styrolep K

Jest uniwersalną zaprawą klejową do styropianu

Więcej o zaprawie klejowej Styrolep K...

 


Zobacz również:

 


 

Polecane artykuły: