(25) 757 05 54 biuro@majsterpol.pl
Zaznacz stronę

Obsługa Klienta

Nota prawna

Właścicielem witryny www.majsterpol.pl jest firma Majster-Pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Mienia 291, 05-319 Cegłów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000695647, NIP: 8221784487.

 

Warunki ogólne

Dostęp do i korzystanie z niniejszej strony podlegają podanym niżej warunkom. Prosimy nie korzystać z niniejszej strony jeśli nie akceptują Państwo tych warunków. Niniejszy strona  została opracowana przez Majster-Pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  (określany dalej nazwą Majster-Pol) i jest przez nią administrowana. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania prowadzenia strony lub do wprowadzenia ogólnych lub częściowych zmian. Należy pamiętać, że zmiany takie możemy wprowadzić według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. W związku z powyższym prosimy, by podczas następnych odwiedzin naszej strony przeczytali Państwo ponownie warunki korzystania i zapoznali się z ewentualnymi zmianami lub poprawkami.

 

Warunki wykorzystania informacji

Wszystkie materiały, dane techniczne oraz obrazy, logo, grafiki, filmy i opracowania znajdujące się na stronie podlegają ochronie zgodnie z prawem własności intelektualnej.  Kopiowanie i udostępnianie tych materiałów osobom trzecim wymaga pisemnej zgody Majster-Pol.

Informacje na stronie majsterpol.pl nie są ofertą w rozumieniu art. 66 k.c. Cenniki prezentowane na stronie internetowej stanowią jedynie element informacyjny i zaproszenie do składania ofert odnośnie zakupu.

 

Znaki handlowe

Wszelkie nazwy produktów znajdujące się w niniejszej stronie i napisane wielkimi literami lub oznaczone w inny sposób stanowią znaki handlowe Majster-Pol. Wszelkie wykorzystanie bez zezwolenia lub nadużycie tych znaków handlowych lub innych materiałów jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, prawa o znakach handlowych lub innych praw dotyczących własności przemysłowej.

 

Ograniczona odpowiedzialność

Majster-Pol opracował informacje umieszczone na niniejszej stronie na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie ze swoją wiedzą oraz z należytą starannością. Staramy się na bieżąco rozszerzać i uaktualniać te informacje. Informacje umieszczone w stronie służą jedynie prezentacji Majster-Pol lub/oraz jego produktów. Ani Majster-Pol, ani strony trzecie biorące udział w opracowywaniu, tworzeniu lub udostępnianiu niniejszej strony nie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z dostępu lub braku dostępu do strony, z korzystania lub niemożności korzystania ze strony.

 

Odnośniki do innych stron internetowych

Niniejsza strona zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Udostępniając odnośniki do takich stron, Majster-Pol nie zatwierdza ich zawartości. MAJSTER-POL nie bierze również na siebie odpowiedzialności za dostępność i treść tych stron, ani za szkody wynikłe w następstwie korzystania z takich treści w jakiejkolwiek formie. Odnośniki do innych stron udostępniane są użytkownikom strony wyłącznie w formie udogodnienia. Użytkownicy korzystają z tych stron na własne ryzyko.

 

Wszelkie problemy w działaniu witryny prosimy zgłaszać administratorowi, korzystając z formularza kontaktowego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 Masz pytania? napisz do nas

kontakt

Dział handlowy
tel. (25) 757 05 54,
biuro@majsterpol.pl

MAJSTER-POL
Mienia 291, 05-319 Cegłów

Jak dojechać
Zobacz jak do nas dojechać

obserwuj nas