(25) 757 05 54 biuro@majsterpol.pl
Zaznacz stronę

Obsługa Klienta

Nota prawna

Właścicielem witryny www.majsterpol.pl jest firma MP MAJSTER-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Mienia, ul. Jedlina 29, 05-319 Cegłów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000911924, NIP: 8221784487.

Warunki ogólne

Dostęp do i korzystanie z niniejszej strony podlegają podanym niżej warunkom. Prosimy nie korzystać z niniejszej strony jeśli nie akceptują Państwo tych warunków. Niniejszy strona  została opracowana przez MP MAJSTER-POL Sp. z o. o. (określany dalej nazwą MP MAJSTER-POL) i jest przez nią administrowana. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania prowadzenia strony lub do wprowadzenia ogólnych lub częściowych zmian. Należy pamiętać, że zmiany takie możemy wprowadzić według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. W związku z powyższym prosimy, by podczas następnych odwiedzin naszej strony przeczytali Państwo ponownie warunki korzystania i zapoznali się z ewentualnymi zmianami lub poprawkami.

 

Warunki wykorzystania informacji

Wszystkie materiały, dane techniczne oraz obrazy, logo, grafiki, filmy i opracowania znajdujące się na stronie podlegają ochronie zgodnie z prawem własności intelektualnej.  Kopiowanie i udostępnianie tych materiałów osobom trzecim wymaga pisemnej zgody MP MAJSTER-POL.

Informacje na stronie majsterpol.pl nie są ofertą w rozumieniu art. 66 k.c. Cenniki prezentowane na stronie internetowej stanowią jedynie element informacyjny i zaproszenie do składania ofert odnośnie zakupu.

 

Znaki handlowe

Wszelkie nazwy produktów znajdujące się w niniejszej stronie i napisane wielkimi literami lub oznaczone w inny sposób stanowią znaki handlowe MP MAJSTER-POL. Wszelkie wykorzystanie bez zezwolenia lub nadużycie tych znaków handlowych lub innych materiałów jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, prawa o znakach handlowych lub innych praw dotyczących własności przemysłowej.

 

Ograniczona odpowiedzialność

MP MAJSTER-POL opracował informacje umieszczone na niniejszej stronie na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie ze swoją wiedzą oraz z należytą starannością. Staramy się na bieżąco rozszerzać i uaktualniać te informacje. Informacje umieszczone w stronie służą jedynie prezentacji MP MAJSTER-POL lub/oraz jego produktów. Ani MP MAJSTER-POL, ani strony trzecie biorące udział w opracowywaniu, tworzeniu lub udostępnianiu niniejszej strony nie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z dostępu lub braku dostępu do strony, z korzystania lub niemożności korzystania ze strony.

 

Odnośniki do innych stron internetowych

Niniejsza strona zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Udostępniając odnośniki do takich stron, MP MAJSTER-POL nie zatwierdza ich zawartości. MP MAJSTER-POL nie bierze również na siebie odpowiedzialności za dostępność i treść tych stron, ani za szkody wynikłe w następstwie korzystania z takich treści w jakiejkolwiek formie. Odnośniki do innych stron udostępniane są użytkownikom strony wyłącznie w formie udogodnienia. Użytkownicy korzystają z tych stron na własne ryzyko.

Wszelkie problemy w działaniu witryny prosimy zgłaszać administratorowi, korzystając z formularza kontaktowego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 Masz pytania? napisz do nas

  kontakt

  Biuro Obsługi Klienta
  tel. (25) 757 05 54,
  biuro@majsterpol.pl

  MP MAJSTER-POL
  Mienia, ul. Jedlina 29
  05-319 Cegłów
  NIP: 8221784487‬
  BDO: 000105974

  Jak dojechać
  Zobacz jak do nas dojechać