Materiały kolory elewacji

Wybór odpowiednich materiałów i kolorów dla elewacji jest istotny przy kształtowaniu estetycznej i pięknej fasady budynku, jednak to nie jedyna kwestia, z którą należy się zmierzyć podczas projektowania. Rodzaj użytych materiałów wpływa bowiem na wiele dodatkowych kwestii, takich jak wydajność energetyczna i cieplna budynku, sposób reagowania elewacji na światło słoneczne, stopień zanieczyszczenia środowiska wskutek zastosowanych farb i materiałów, kształtowanie krajobrazu architektonicznego okolicy, czy też zdrowie i samopoczucie mieszkańców budynku. Jak widać, należy zwrócić uwagę na wiele czynników, a szczególnie ważne jest dziś przyjrzenie się aktualnym wymogom ekologii i zrównoważonego rozwoju w zakresie kształtowania budynków i ich fasad, tak aby jak najmniej szkodzić środowisku naturalnemu i własnemu zdrowiu.

Nakładanie mozaiki

We współczesnym budownictwie coraz częściej wykorzystuje się materiały, które wyróżnia nie tylko funkcjonalność, ale również walory estetyczne. Tak właśnie jest w przypadku tynku mozaikowego, znanego również jako tynk żywiczny lub marmolit. Jego właściwości dekoracyjne sprawiły, że zdobył on dużą popularność wśród osób ceniących połączenie unikalnego wyglądu i praktyczności. Aby jednak tynk mógł służyć przez długi czas, powinien zostać odpowiednio przygotowany. Nakładanie tynku mozaikowego nie jest skomplikowanym zadaniem, choć trzeba pamiętać o kilku bardzo istotnych zasadach. Niezastosowanie się do tych reguł może sprawić, że materiał straci swoje unikalne właściwości. Dlatego warto odpowiedzieć na pytanie – jak kłaść tynk mozaikowy?

Klejenie płytek na tarasie

Taras to absolutnie wyjątkowa część każdego budynku. Jest to bowiem jedyna przestrzeń, która znajduje się poza wewnętrzną zabudową. Z tego względu tarasy są nieustannie narażone na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Nic więc dziwnego, że przeprowadzenie na nich jakichkolwiek prac budowlanych wymaga użycia specjalistycznych materiałów. Balkony i tarasy są najczęściej dekorowane przy użyciu płytek, które zostają naklejone na przygotowaną wcześniej wylewkę betonową. Klejenie płytek na tarasie musi odbywać się według ściśle określonego schematu. Ponadto w czasie pracy należy przestrzegać kilku istotnych zasad, ponieważ jakiekolwiek zaniedbanie może w przyszłości odbić się na trwałości położonych płytek.

Kolorystyka budynków

Wybór kolorów dla nowego budynku nie kończy się na decyzji dotyczącej wyglądu jego ścian zewnętrznych. Na każdy obiekt budowlany składa się szereg dodatkowych elementów, których kolorystykę należy umiejętnie dobrać do stylistyki elewacji. Do najważniejszych z nich należą: dach, stolarka okienna i drzwiowa, rynny i rury spustowe, cokół oraz tarasy i schody zewnętrzne stykające się bezpośrednio z budynkiem. Elementy te w połączeniu z kolorystyką i materiałami ścian składają się na ostateczny wygląd budynku.

Dobór odpowiedniego kleju do wymagań jakie stawia przed wykonawcą materiał okładzinowy jest niezwykle istotny. Wpływa on zarówno na trwałość wiązania, ale także na estetykę wykonania i komfort pracy.

Decydując się na tynk o podwyższonych parametrach, często pod uwagę brane są: tynk silikonowy oraz tynk silikatowy. Stojąc przed takim wyborem warto dowiedzieć się jakie cechy i właściwości posiadają poszczególne tynki. Czynnikami na które warto zwrócić uwagę są między innymi podatność na zabrudzenia, odporność na porastanie, paroprzepuszczalność oraz dostępna kolorystyka. Nie bez znaczenia jest również cena tynku.

Zajawka nakładnie tynku silikonowego MajsterPol

Nakładanie tynku silikonowego jest jednym z ostatnich etapów realizacji ocieplenia domu. Cienkowarstwowy tynk silikonowy jest gotową, barwioną masą o konsystencji ułatwiającej nakładanie. Aby prawidłowo przeprowadzić proces aplikacji należy wybrać okres odpowiednich warunków atmosferycznych oraz pamiętać o zachowaniu właściwych przerw technologicznych. Istotne jest również odpowiednie przygotowanie i zagruntowanie podłoża.

To, czym zostanie pokryta fasada naszego domu ma nie tylko estetyczne znaczenie. Warto przyjrzeć się podstawowym rodzajom tynków i poznać bliżej ich właściwości, by wybrać taki, który najlepiej spełni swoje zadanie chroniąc mury przez lata. Często nieświadomie zakładamy, że tynk akrylowy i tynk silikonowy to w zasadzie jedno i to samo. Oczywiście istnieje wiele cech, które łączą te dwa produkty, jednakże pewne różnice pomiędzy nimi powodują, że powinno się je stosować w nieco innych warunkach.

Zajawka nakładnie tynku silikonowego MajsterPol

Wybór rodzaju tynku nakładanego na fasadę domu powinien zostać podjęty już na etapie planowania ocieplenia. Kolejne fazy prac muszą przebiegać w odpowiednich warunkach, zaś poszczególne materiały muszą być ze sobą kompatybilne. Aplikacja tynku akrylowego „baranek” również powinna przypadać na porę suchą i ciepłą, zaś podłoże musi odczekać kilka tygodni oraz zostać odpowiednio zagruntowane.

Zajawka renowacja elewacji MajsterPol

Na elewacje wpływa wiele czynników zewnętrznych, które bezlitośnie weryfikują jakość użytych materiałów. Wysokiej jakości produkty pozwalają nam cieszyć się pięknie wyglądającą elewacją długie lata. Jednak możemy spotkać wiele obiektów, których elewacje już po krótkim czasie, mogą znacząco odbiegać od pierwotnego wyglądu. Ściany ulegają zabrudzeniom z wielu powodów. Ekspozycja na działanie różnych warunków atmosferycznych, bliskość polnych dróg i gęstej zieleni powoduje, że w porowatą fakturę tynku wnika kurz, sadza i inne zanieczyszczenia. Te zaś stanowią gotową pożywkę dla grzybów, glonów, mchów i porostów. Problemem jest zatem nie tyle brudna elewacja, która byłaby tylko kwestią estetyczną, ale też fakt, że glony na elewacji mogą ją niszczyć, prowadząc do konieczności wymiany tynków na nowe. Można temu zapobiec oczyszczając i zabezpieczając elewację na kolejne lata używając do tego odpowiednich środków.

Domy tradycyjne nowoczesne

Zanim zdecydujemy się na styl, w jakim zaprojektowany będzie nasz nowy dom, warto wpierw dowiedzieć się nieco o historii miejsca, w którym go postawimy. Wznoszenie budynków zgodnych z tradycją regionu wpływa na tworzenie harmonijnego krajobrazu architektonicznego. To z kolei sprawia, że dana okolica, miasto, a w szerszym kontekście region, postrzegane są jako obszar o spójnej i estetycznej tkance architektonicznej. Nie oznacza to oczywiście, że nasz dom musi być kopią staropolskich chat. Wręcz przeciwnie - powinien odpowiadać naszym czasom, czyli mieć w sobie charakter nowoczesności. W miejscach o bogatej architektonicznej tradycji niezbędna jest jednak twórcza interpretacja tego, co zabytkowe w istniejącej zabudowie, przy pomocy dostępnych dziś nowatorskich technologii i materiałów. Jak zatem należy projektować nowoczesne domy w miejscach o bogatej budowlanej historii?

Zajawka malowanie elewacji MajsterPol

Choć malowanie elewacji może wydawać się zadaniem trudnym do zrealizowania bez ekipy remontowej, to jednak w rzeczywistości jest to czynność, którą z powodzeniem można wykonać samodzielnie. Przed przystąpieniem do prac, warto jednak zapoznać się z ogólnymi zasadami.

Architektura w zgodzie z natura

„Nie ma lepszej architektury niż drzewo” – powiedział kiedyś Toyo Ito, laureat architektonicznej nagrody Pritzkera. Słowa te najlepiej oddają, w jaki sposób należy projektować budynki. Współcześnie często zapomina się o tym, że budynek powinien być przedłużeniem naturalnego krajobrazu, a nie jego dominantą. Architekt Gerard Ciołek pisał, że „z krajobrazem harmonijnym mamy do czynienia wtedy, gdy sposób jego użytkowania jest dostosowany do charakteru środowiska przyrodniczego i geograficznego oraz zgodny z prawami nimi rządzącymi” (1964). Każda działalność człowieka powinna być oparta o te zasady. Nie inaczej jest z architekturą. Poprzez formę, materiały i kolorystykę powinna ona oddawać charakter otaczającego ją krajobrazu i stanowić jego dopełnienie.

Prawidłowe ocieplenie budynku stanowi jeden z ważniejszych etapów budowy. W budynku jednorodzinnym aż 40% strat ciepła przypada na ściany domu. Ma to znaczący wpływ zarówno na koszty użytkowania, jak również na komfort życia wewnątrz budynku.

Pierwszym krokiem przy realizacji warstwy zbrojącej jest zabezpieczenie newralgicznych punktów budynku. W narożnikach przy otworach okiennych i drzwiowych przyklejamy paski siatki ułożone pod kątem około czterdziestu pięciu stopni.

Piekno architektury

Rozważania na temat piękna w architekturze należałoby rozpocząć od pytania, czym jest piękno? Według Słownika języka polskiego to „zespół cech, takich jak proporcja kształtów, harmonia barw, dźwięków, który sprawia, że coś się podoba, budzi zachwyt”. Definicję tę można w pełni odnieść do architektury. Choć gusta są różne, zastosowane kształty, proporcje i barwy pozwalają obiektywnie stwierdzić, czy budynek można nazwać pięknym lub nie.

Krajobraz

W otaczającym nas świecie budynki są nieodłącznym elementem krajobrazu. Projektowanie nowego domu czy innego obiektu architektonicznego to nie tylko określenie jego kształtu i funkcji, ale także dbałość o umiejętne wkomponowanie go w istniejący krajobraz – zarówno przyrodniczy, jak i zbudowany. Przy kształtowaniu fasady nowego budynku niebezpieczne jest kierowanie się wyłącznie aktualną modą czy trendami, gdyż niesie to ryzyko otrzymania chaosu przestrzennego, w którym każdy obiekt „mówi” innym architektonicznym językiem. Jak zatem umiejętnie wkomponować nasz dom w istniejące otoczenie?

Właściwe ocieplenie jest kluczowe w celu uzyskania komfortowego klimatu wewnątrz budynku. Ma ono również znaczący wpływ na późniejsze koszty jego ogrzewania i klimatyzowania.