(25) 757 05 54 biuro@majsterpol.pl
Zaznacz stronę

Obsługa Klienta

 1. Przede wszystkim do ocieplenia należy wybrać kompletny system polecany przez wybranego producenta. Kosztownym błędem jest stosowanie „systemu pseudo-oszczędnego” gdzie składniki pochodzą od różnych producentów i dobierane są na zasadzie najniższej ceny lub „doświadczenia” sprzedającego lub wykonawcy. Stosowanie zestawu oraz solidność wykonania mają bardzo istotny wpływ na jakość i trwałość ocieplenia.
 2. Systemy ocieplenia są wyrobem budowlanym i jako takie podlegają odpowiednim przepisom prawa budowlanego. W szczególności niedozwolone jest stosowanie „zamienników” elementów systemu. Jest to sprzeczne z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-11/0183 „Zewnętrzny kompozytowy system izolacji cieplnej ETICS MAJSTER-POL z polistyrenu z tynkiem do zastosowania jako zewnętrzna izolacja ścian budynków”. Dodatkowo zastosowanie systemu mieszanego „byle taniej” zwalnia praktycznie producenta od odpowiedzialności reklamacyjnej.
 3. Należy pamiętać, że wykonanie ocieplenia nie jest procesem nieskomplikowanym i wymaga zarówno umiejętności prowadzenia prac, znajomości stosowanych systemów jak i przynajmniej odrobiny zdrowego rozsądku. Do podstawowych błędów wykonawczych należy prowadzenie prac w dowolnych warunkach pogodowych, odbiegających znacznie od wymaganych przez producenta.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z odpowiednią aprobatą techniczną oraz instrukcją stosowania umieszczoną na opakowaniu. Należy bezwzględnie przestrzegać dopuszczalnej wilgotności, warunków pogodowych, zakresu temperatur oraz stosowania osłon na rusztowania według zaleceń producenta. Wykonanie prac należy zlecić najlepszemu a nie najtańszemu wykonawcy – jakość zawsze kosztuje lecz koszt „fuszerki” jest w efekcie końcowym znacznie wyższy.
 5. Ocieplane ściany muszą być w dobrym stanie technicznym, oczyszczone i umyte.
 6. Efekt końcowy w bardzo dużym stopniu zależy od oceny stanu i właściwego przygotowania podłoża (brak odkurzenia, umycia i o ile to konieczne usunięcia porostów, wyrównania, wzmocnienia, gruntowania).
 7. Należy zapobiegać występowaniu mostków termicznych poprzez właściwe układanie i łączenie materiałów ocieplających oraz nakładanie tynków zgodne ze sztuką budowlaną.
 8. Nie wolno samowolnie poprzez dodawanie innych składników „udoskonalać” receptur stosowanych materiałów (kleje, grunt / podkład, tynk, farba). Na przykład częstym błędem jest dodawanie zaprawy cementowej do stosowanego kleju.
 9. Na element ściany będący całością architektoniczną należy stosować tynk z tej samej szarży produkcyjnej. Materiał z różnych zamówień (szarży produkcyjnych) należy przed użyciem dokładnie wymieszać za sobą.
 10. Nadmierne rozcieńczenie produktu niszczy jego właściwości i zmienia kolorystykę.
 11. Niedopuszczalne jest pocienianie warstwy klejącej i pozostawianie siatki nie w pełni zatopionej w kleju. Warstwa zbrojona musi być wykonana dokładnie.
 12. Powierzchnia przed tynkowaniem musi być równa – tynk nie jest szpachlą do likwidowania nierówności. Nadmierna grubość tynku to brak rysunku baranka czy kornika, zmienione warunki schnięcia i możliwość wystąpienia różnic kolorystycznych.
 13. Bezwzględnie należy przestrzegać zaleceń producenta. Nie wolno pracować poza zakresem temperatur podanym przez producenta. Nieodpowiednie temperatury a zwłaszcza ich spadek poza wyznaczone granice bezpośrednio po nałożeniu tynku oraz wysoka wilgotność i opady a także silne nasłonecznienie z występującym następnie ochłodzeniem i wzrostem wilgotności powietrza zakłócają proces wysychania tynku przez co mogą prowadzić do wystąpienia różnych wad powłoki (zmycie tynku, przebarwienia, odbicia na tynku cieni występujących podczas wstępnej fazy suszenia, spękania i mikrospękania) widocznych natychmiast lub po pewnym czasie. Producent systemu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków nie ma wpływu na warunki pogodowe i organizację pracy na placu budowy. W związku z tym wykonawca musi zapoznać się dokładnie z zaleceniami producenta. Działania wykonawcy, tak dalece jak tylko jest to możliwe, muszą opierać się na podanych zaleceniach.
 14. Tynk mineralny i akrylowy można stosować w temperaturze 5-25oC, tynk silikatowy w zakresie 10-25oC, wilgotność nie powinna przekraczać 60%. Prace należy wykonywać na powierzchniach o odpowiedniej temperaturze i nie narażonych na bezpośrednie działanie słońca.
 15. Ważne jest stosowanie osłon siatkowych na rusztowaniu – chronią one przed deszczem, kurzem i nadmiernym nasłonecznieniem i mają duży wpływ na ostateczny wygląd tynkowanych ścian.
 16. Świeży tynk należy chronić przed opadam, słońcem i działaniem niskich temperatur (właściwych dla danego rodzaju tynku) do momentu całkowitego wyschnięcia. Suchość powierzchniowa nie oznacza całkowitego wyschnięcia, czas schnięcia wyrobów wodnych zależy w bardzo dużym stopniu od wilgotności powietrza.
 17. Prace tynkarskie muszą być dobrze zaplanowane, zorganizowane i wykonane.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 Masz pytania? napisz do nas

  kontakt

  Biuro Obsługi Klienta
  tel. (25) 757 05 54,
  biuro@majsterpol.pl

  MP MAJSTER-POL
  Mienia, ul. Jedlina 29
  05-319 Cegłów
  NIP: 8221784487‬
  BDO: 000105974

  Jak dojechać
  Zobacz jak do nas dojechać