Zajawka renowacja elewacji MajsterPol

Na elewacje wpływa wiele czynników zewnętrznych, które bezlitośnie weryfikują jakość użytych materiałów. Wysokiej jakości produkty pozwalają nam cieszyć się pięknie wyglądającą elewacją długie lata. Jednak możemy spotkać wiele obiektów, których elewacje już po krótkim czasie, mogą znacząco odbiegać od pierwotnego wyglądu. Ściany ulegają zabrudzeniom z wielu powodów. Ekspozycja na działanie różnych warunków atmosferycznych, bliskość polnych dróg i gęstej zieleni powoduje, że w porowatą fakturę tynku wnika kurz, sadza i inne zanieczyszczenia. Te zaś stanowią gotową pożywkę dla grzybów, glonów, mchów i porostów. Problemem jest zatem nie tyle brudna elewacja, która byłaby tylko kwestią estetyczną, ale też fakt, że glony na elewacji mogą ją niszczyć, prowadząc do konieczności wymiany tynków na nowe. Można temu zapobiec oczyszczając i zabezpieczając elewację na kolejne lata używając do tego odpowiednich środków.

Domy tradycyjne nowoczesne

Zanim zdecydujemy się na styl, w jakim zaprojektowany będzie nasz nowy dom, warto wpierw dowiedzieć się nieco o historii miejsca, w którym go postawimy. Wznoszenie budynków zgodnych z tradycją regionu wpływa na tworzenie harmonijnego krajobrazu architektonicznego. To z kolei sprawia, że dana okolica, miasto, a w szerszym kontekście region, postrzegane są jako obszar o spójnej i estetycznej tkance architektonicznej. Nie oznacza to oczywiście, że nasz dom musi być kopią staropolskich chat. Wręcz przeciwnie - powinien odpowiadać naszym czasom, czyli mieć w sobie charakter nowoczesności. W miejscach o bogatej architektonicznej tradycji niezbędna jest jednak twórcza interpretacja tego, co zabytkowe w istniejącej zabudowie, przy pomocy dostępnych dziś nowatorskich technologii i materiałów. Jak zatem należy projektować nowoczesne domy w miejscach o bogatej budowlanej historii?

Zajawka malowanie elewacji MajsterPol

Choć malowanie elewacji może wydawać się zadaniem trudnym do zrealizowania bez ekipy remontowej, to jednak w rzeczywistości jest to czynność, którą z powodzeniem można wykonać samodzielnie. Przed przystąpieniem do prac, warto jednak zapoznać się z ogólnymi zasadami.

Architektura w zgodzie z natura

„Nie ma lepszej architektury niż drzewo” – powiedział kiedyś Toyo Ito, laureat architektonicznej nagrody Pritzkera. Słowa te najlepiej oddają, w jaki sposób należy projektować budynki. Współcześnie często zapomina się o tym, że budynek powinien być przedłużeniem naturalnego krajobrazu, a nie jego dominantą. Architekt Gerard Ciołek pisał, że „z krajobrazem harmonijnym mamy do czynienia wtedy, gdy sposób jego użytkowania jest dostosowany do charakteru środowiska przyrodniczego i geograficznego oraz zgodny z prawami nimi rządzącymi” (1964). Każda działalność człowieka powinna być oparta o te zasady. Nie inaczej jest z architekturą. Poprzez formę, materiały i kolorystykę powinna ona oddawać charakter otaczającego ją krajobrazu i stanowić jego dopełnienie.

Prawidłowe ocieplenie budynku stanowi jeden z ważniejszych etapów budowy. W budynku jednorodzinnym aż 40% strat ciepła przypada na ściany domu. Ma to znaczący wpływ zarówno na koszty użytkowania, jak również na komfort życia wewnątrz budynku.

Pierwszym krokiem przy realizacji warstwy zbrojącej jest zabezpieczenie newralgicznych punktów budynku. W narożnikach przy otworach okiennych i drzwiowych przyklejamy paski siatki ułożone pod kątem około czterdziestu pięciu stopni.

Piekno architektury

Rozważania na temat piękna w architekturze należałoby rozpocząć od pytania, czym jest piękno? Według Słownika języka polskiego to „zespół cech, takich jak proporcja kształtów, harmonia barw, dźwięków, który sprawia, że coś się podoba, budzi zachwyt”. Definicję tę można w pełni odnieść do architektury. Choć gusta są różne, zastosowane kształty, proporcje i barwy pozwalają obiektywnie stwierdzić, czy budynek można nazwać pięknym lub nie.

Krajobraz

W otaczającym nas świecie budynki są nieodłącznym elementem krajobrazu. Projektowanie nowego domu czy innego obiektu architektonicznego to nie tylko określenie jego kształtu i funkcji, ale także dbałość o umiejętne wkomponowanie go w istniejący krajobraz – zarówno przyrodniczy, jak i zbudowany. Przy kształtowaniu fasady nowego budynku niebezpieczne jest kierowanie się wyłącznie aktualną modą czy trendami, gdyż niesie to ryzyko otrzymania chaosu przestrzennego, w którym każdy obiekt „mówi” innym architektonicznym językiem. Jak zatem umiejętnie wkomponować nasz dom w istniejące otoczenie?

Właściwe ocieplenie jest kluczowe w celu uzyskania komfortowego klimatu wewnątrz budynku. Ma ono również znaczący wpływ na późniejsze koszty jego ogrzewania i klimatyzowania.

Nakładanie mozaiki

We współczesnym budownictwie coraz częściej wykorzystuje się materiały, które wyróżnia nie tylko funkcjonalność, ale również walory estetyczne. Tak właśnie jest w przypadku tynku mozaikowego, znanego również jako tynk żywiczny lub marmolit. Jego właściwości dekoracyjne sprawiły, że zdobył on dużą popularność wśród osób ceniących połączenie unikalnego wyglądu i praktyczności. Aby jednak tynk mógł służyć przez długi czas, powinien zostać odpowiednio przygotowany. Nakładanie tynku mozaikowego nie jest skomplikowanym zadaniem, choć trzeba pamiętać o kilku bardzo istotnych zasadach. Niezastosowanie się do tych reguł może sprawić, że materiał straci swoje unikalne właściwości. Dlatego warto odpowiedzieć na pytanie – jak kłaść tynk mozaikowy?

Budowa i wykończenie domu to jedno z najważniejszych życiowych przedsięwzięć. Idealny scenariusz zakłada, że wszystko idzie szybko i gładko, a fundusze pozwalają na zakup wymarzonych mebli oraz dekoracji.

Występowanie objawów skażenia mikrobiologicznego na elewacjach budynków jest coraz częstszym zjawiskiem. Najprościej można je scharakteryzować jako zielonkawy nalot na ścianach budynku, który swoim wyglądem może przypominać (w zależności od stopnia zainfekowania powierzchni) brudnozielone plamy albo w ekstremalnych przypadkach zmienić kolor całej elewacji.

Tynkiem chętnie używanym do zabezpieczenia części elewacji szczególnie narażonych na uszkodzenia i zabrudzenia jest tynk mozaikowy. Tynk ten występuje na rynku również pod nazwami „Marmolit” lub „Tynk żywiczny”.

Realizacja tynków wewnętrznych stanowi dla inwestora jeden z ważniejszych etapów budowy, podczas którego wnętrza nabierają swojego ostatecznego kształtu. Jednym z często stosowanych rodzajów tynków wewnętrznych jest tynk cementowo-wapienny.